'; if ($r->dag==1) echo "donderdag"; if ($r->dag==2) echo "vrijdag"; echo ''."\n"; echo '
'; echo '
'.$r->cafenaam.'
'."\n"; echo '
'.$r->adres.', '.$r->telefoon.'
'."\n"; echo '
'."\n"; if (($r->cafeweb!="") && ($r->cafeweb!="http://")) { echo 'bezoek de website van '.$r->cafenaam.''."\n"; } else { echo ''."\n"; } if (($r->cafehyves!="") && ($r->cafehyves!="http://")) { echo 'bezoek de hyves van '.$r->cafenaam.''."\n"; } else { echo ''."\n"; } if (($r->cafefacebook!="") && ($r->cafefacebook!="http://")) { echo 'bezoek de facebook-pagina van '.$r->cafenaam.''."\n"; } else { echo ''."\n"; } if (($r->cafemyspace!="") && ($r->cafemyspace!="http://")) { echo 'bezoek de myspace-site van '.$r->cafenaam.''."\n"; } else { echo ''."\n"; } if (($r->cafeyoutube!="") && ($r->cafeyoutube!="http://")) { echo 'bezoek de youtube-site van '.$r->cafenaam.''."\n"; } else { echo ''."\n"; } if ($r->cafetwitter!="") { echo 'volg '.$r->cafenaam.' via Twitter'."\n"; } else { echo ''."\n"; } if ($r->eten=="1") { echo 'eten'."\n"; } else { echo ''."\n"; } if ($r->drinken=="1") { echo 'drinken'."\n"; } else { echo ''."\n"; } if ($r->slapen=="1") { echo 'slapen'."\n"; } else { echo ''."\n"; } echo '


'."\n"; echo ''.$r->tijd.''."\n"; echo ''.$r->bandnaam.''."\n"; echo '
'.$r->tagline; if ($r->tagline!="") echo "
"; echo $r->opmerking.'
'."\n"; echo '
'."\n"; if (($r->bandweb!="") && ($r->bandweb!="http://")) { echo 'bezoek de website van '.$r->bandnaam.''."\n"; } else { echo ''."\n"; } if (($r->bandhyves!="") && ($r->bandhyves!="http://")) { echo 'bezoek de hyves van '.$r->bandnaam.''."\n"; } else { echo ''."\n"; } if (($r->bandfacebook!="") && ($r->bandfacebook!="http://")) { echo 'bezoek de facebook-pagina van '.$r->bandnaam.''."\n"; } else { echo ''."\n"; } if (($r->bandmyspace!="") && ($r->bandmyspace!="http://")) { echo 'bezoek de myspace-site van '.$r->bandnaam.''."\n"; } else { echo ''."\n"; } if (($r->bandyoutube!="") && ($r->bandyoutube!="http://")) { echo 'bezoek de youtube-site van '.$r->bandnaam.''."\n"; } else { echo ''."\n"; } if ($r->bandtwitter!="") { echo 'volg '.$r->bandnaam.' via Twitter'."\n"; } else { echo ''."\n"; } echo '
'."\n"; include 'footer.php'; ?>